shoprt point banner

מהו ניהול נכסים מקצועי  ?

ניהול נכסים הוא למעשה לקיחת אחריות על הפן התפעולי והמנהלי של אחזקת נכס – עבודה מול דיירים/שוכרים/עסקים , פיקוח על מצב תשתית, מערכות ומראה, הקפדה על ניקיון משרדים ותחזוקה, וכו'.
בבניינים גדולים, בהם מספר הדרים הוא גבוה או בבנייני עסקים בהם יש צורך בצוות מקצועי לניהול הנכס, נהוג לקחת שירותי ניהול נכסים.
ניהול נכסים הנעשה על ידי צוות מקצועי יהיה יעיל הרבה יותר, ויימנע תקלות וחיכוכים בין דיירים ושוכרים בעתיד.

ועד בית זה לא מספיק ? 

במקרים רבים ועד בית עושה את עבודתו נאמנה, אך מה קורה כאשר מדובר בבניין גדול במיוחד, אשר דייר המתנדב לתפקיד ועד הבית איננו יכול להשתלט על כל האחריות הנדרשת ?
מה קורה כאשר מדובר במבנה ציבורי אשר בו נדרש ניהול נכסים באופן שוטף ומקצועי על פי נהלים ותקנות ?במקרים כאלה יש צורך בחברת ניהול נכסים מקצועית.
בעזרת צוות עובדים אחראי וצוות ניהולי מיומן חברת ניהול נכסים תוכל לחסוך דאגות רבות מהדיירים ומהמשכירים ולאפשר התמקדות בעבודה האמיתית.

ניהול נכסים – קצר ולעניין
ניהול נכסים

חברת קצר ולעניין מספקת שירותי ניהול נכסים מקצועיים, באחריות מלאה, בשקיפות מול הלקוח וביעילות מרבית.
אנו יכולים לתת שירותי ניהול נכסים באופן מקצועי ויעיל בגלל כמה גורמים מרכזיים – ראשית אנו חברה גדולה בפרישה ארצית ולכן אנו מחזיקים בכל הכלים הדרושים מבחינת כוח אדם, ומבחינה ארגונית להפעיל ולנהל מבנים ונכסים גדולים כקטנים, פרטיים כציבוריים.
בנוסף, הניסיון הרב שרכשנו מאפשר לנו ללמוד מטעויות העבר ולכם הלקוחות ליהנות מכוח אדם איכותי, מיומן עם ניסיון ניהולי עשיר ויכולות ניהול מוכחות.

השירותים המגוונים שאנו מציעים כחברה, מאפשרים לנו להציע פתרון כוללנו בתחום ניהול נכסים – שירותי ניקיון מקצועיים,
שירותי תחזוקה (תיקונים שוטפים, ביקורים קבועים של בעלי מקצוע ).

הלקוחות הרבים שלנו, ביניהם חברות גדולות, מפעלים ורשויות מקומיות, הם הממליצים העיקריים שלנו, אך סימן נוסף ליעילותנו כחברה ולתרבות הארגונית שלנו כמפעיל שירותי ניהול נכסים הוא תקן ISO 9001 בו אנו עומדים דרך קבע.