shoprt point banner

מי היא חברת ניהול ברחובות מקצועית  ?

חברת ניהול ברחובות למעשה לוקחת אחריות על הפן התפעולי והמנהלי של אחזקת נכס – עבודה מול דיירים/שוכרים/עסקים , פיקוח על מצב תשתית, מערכות ומראה, הקפדה על שירותי ניקיון ותחזוקה, וכו'.
בבניינים גדולים, בהם מספר הדרים הוא גבוה או בבנייני עסקים בהם יש צורך בצוות מקצועי לניהול הנכס, נהוג לקחת שירותי ניהול נכסים., הנעשה על ידי צוות מקצועי יהיה יעיל הרבה יותר, ויימנע תקלות וחיכוכים בין דיירים ושוכרים בעתיד.

ועד בית זה לא מספיק ? 

במקרים רבים ועד בית עושה את עבודתו נאמנה, אך מה קורה כאשר מדובר בבניין גדול במיוחד, אשר דייר המתנדב לתפקיד ועד הבית איננו יכול להשתלט על כל האחריות הנדרשת ?
מה קורה כאשר מדובר במבנה ציבורי אשר בו נדרש חברת ניהול ברחובות באופן שוטף ומקצועי על פי נהלים ותקנות ?במקרים כאלה יש צורך בחברת ניהול ברחובות מגדלי מגורים מקצועית.
בעזרת צוות עובדים אחראי וצוות ניהולי מיומן חברת חברת ניהול ברחובות תוכל לחסוך דאגות רבות מהדיירים ומהמשכירים ולאפשר התמקדות בעבודה האמיתית.

חברת חברת ניהול ברחובות – קצר ולעניין
ניהול נכסים
חברת קצר ולעניין מספקת שירותי חברת חברת ניהול ברחובות מקצועיים, באחריות מלאה, בשקיפות מול הלקוח וביעילות מרבית.
אנו יכולים לתת שירותי חברת חברת ניהול ברחובות באופן מקצועי ויעיל בגלל כמה גורמים מרכזיים – ראשית אנו חברה גדולה בפרישה ארצית ולכן אנו מחזיקים בכל הכלים הדרושים מבחינת כוח אדם, ומבחינה ארגונית להפעיל ולנהל בניינים ונכסים גדולים כקטנים, פרטיים כציבוריים.
בנוסף, הניסיון הרב שרכשנו מאפשר לנו ללמוד מטעויות העבר ולכם הלקוחות ליהנות מכוח אדם איכותי, מיומן עם ניסיון ניהולי עשיר ויכולות ניהול מוכחות.

השירותים המגוונים שאנו מציעים כחברה, מאפשרים לנו להציע פתרון כוללנו בתחום חברת ניהול ברחובות  – שירותי ניקיון מקצועיים,
שירותי תחזוקה (תיקונים שוטפים, ביקורים קבועים של בעלי מקצוע ).

הלקוחות הרבים שלנו, ביניהם חברות גדולות, מפעלים ורשויות מקומיות, הם הממליצים העיקריים שלנו, אך סימן נוסף ליעילותנו כחברה ולתרבות הארגונית שלנו כמפעיל שירותי חברת ניהול ברחובות הוא תקן ISO 9001 בו אנו עומדים דרך קבע.