shoprt point banner

מי היא חברת חברת ניהול ואחזקה מקצועית  ?

חברת חברת ניהול ואחזקה הוא למעשה לקיחת אחריות על הפן התפעולי והמנהלי של אחזקת נכס – עבודה מול דיירים/שוכרים/עסקים , פיקוח על מצב תשתית, מערכות ומראה, הקפדה על שירותי ניקיון ותחזוקה, וכו'.
בבניינים גדולים, בהם מספר הדרים הוא גבוה או בבנייני עסקים בהם יש צורך בצוות מקצועי לניהול הנכס, נהוג לקחת שירותי ניהול נכסים., הנעשה על ידי צוות מקצועי יהיה יעיל הרבה יותר, ויימנע תקלות וחיכוכים בין דיירים ושוכרים בעתיד.

ועד בית זה לא מספיק ?

חברת ניהול ואחזקה
חברת ניהול ואחזקה

במקרים רבים ועד בית עושה את עבודתו נאמנה, אך מה קורה כאשר מדובר בבניין גדול במיוחד, אשר דייר המתנדב לתפקיד ועד הבית איננו יכול להשתלט על כל האחריות הנדרשת ?
מה קורה כאשר מדובר במבנה ציבורי אשר בו נדרש חברת חברת ניהול ואחזקה באופן שוטף ומקצועי על פי נהלים ותקנות ?במקרים כאלה יש צורך בחברתניהול מגדלי מגורים מקצועית.
בעזרת צוות עובדים אחראי וצוות ניהולי מיומן חברת חברת חברת ניהול ואחזקה תוכל לחסוך דאגות רבות מהדיירים ומהמשכירים ולאפשר התמקדות בעבודה האמיתית.

חברת חברת ניהול ואחזקה – קצר ולעניין

חברת קצר ולעניין מספקת שירותי חברת חברת ניהול ואחזקה מקצועיים, באחריות מלאה, בשקיפות מול הלקוח וביעילות מרבית.
אנו יכולים לתת שירותי חברת חברת ניהול ואחזקה באופן מקצועי ויעיל בגלל כמה גורמים מרכזיים – ראשית אנו חברה גדולה בפרישה ארצית ולכן אנו מחזיקים בכל הכלים הדרושים מבחינת כוח אדם, ומבחינה ארגונית להפעיל ולנהל בניינים ונכסים גדולים כקטנים, פרטיים כציבוריים.
בנוסף, הניסיון הרב שרכשנו מאפשר לנו ללמוד מטעויות העבר ולכם הלקוחות ליהנות מכוח אדם איכותי, מיומן עם ניסיון ניהולי עשיר ויכולות ניהול מוכחות.

השירותים המגוונים שאנו מציעים כחברה, מאפשרים לנו להציע פתרון כוללנו בתחום חברתחברת ניהול ואחזקה  – שירותי ניקיון מקצועיים,
שירותי תחזוקה (תיקונים שוטפים, ביקורים קבועים של בעלי מקצוע ).

הלקוחות הרבים שלנו, ביניהם חברות גדולות, מפעלים ורשויות מקומיות, הם הממליצים העיקריים שלנו, אך סימן נוסף ליעילותנו כחברה ולתרבות הארגונית שלנו כמפעיל שירותי חברת ניהול ואחזקה הוא תקן ISO 9001 בו אנו עומדים דרך קבע.